Trường Hiền family- có Logo chính thức

Đây là logo chính thức của Website Trường Hiền family.
Logo này sẽ được dùng cho các sản phẩm Mail, Calendar, Document... của trang website Truonghien.net
Logo được tạo ra để làm dấu hiệu nhận biết cho sản phẩm cũng như tránh việc giả mạo, lừa đảo trực tuyến cho những người dùng của trang web.
Các bạn vào cho ý kiến góp ý nha.
Thanhs!


Đăng bình luận của bạn