Bố Nấm!

Bố Nấm thấy tầm quan trọng của bố đối với mẹ con em chưa. Bố về quê có 2 hôm thôi mà mẹ Nấm đã bị đứt tay đau quá, lúc đấy mẹ sợ lắm, nước mắt cứ chảy ra thôi, còn Nấm thì nằm im. Bố ạ! Dường như Nấm của bố cũng biết thương mẹ thì phải.
Nghe bố kể cơ quan đang tuyển kỹ sư đi miền Nam, mẹ con Nấm buồn lắm vì sợ bố Nấm phải đi. Anh! Em không phải lúc nào cũng giữ chồng ở nhà, cản trở đường công danh của anh.

Đăng bình luận của bạn