Con yêu!

Nấm thối của mẹ!

Hôm nay là ngày 1-6 là Tết thiếu nhi của con đấy. Con thích mẹ tặng gì nào? Nấm của mẹ lớn nhanh quá! Ăn nhiều quá! Bé đang làm gì đấy, mẹ cứ thấy Nấm đạp suốt thế con? Con ơi! Hôm nay là ngày của con nên con phải đòi bố thật nhiều quà vào (lợi dụng tí...).
Mẹ chúc Nấm hay ăn chóng lớn, ngoan, vâng lời bố mẹ (Con ơi lớn nhanh lên để hai mẹ con mình còn xử lý bố!)

Đăng bình luận của bạn